PRODECOM projectontwikkeling - vastgoed - immobiliën
Deze website vereist Macromedia Flash Player. Download Flash.
Site lay-out: sitemap
Prodecom is initiatiefnemer bij het realiseren van bouwprojecten voor woningen, appartementen, kantoren, winkels, hotels en bedrijfsobjecten. We treden op als investeerder, bouwheer en coördinator.
Voortdurend vooruitstrevend en innoverend zijn met prioriteit voor duurzame bijdrages aan de openbare leefruimte is onze doelstelling.
In onze projecten wordt de grootste aandacht besteed aan kwalitatieve, hedendaagse, geïntegreerde en harmonieuze architectuur, gecombineerd met functionaliteit en financiële haalbaarheid.
Prodecom opteert om bestaande sites in de stad te ontwikkelen, door afbraak en nieuwbouw of door verbouwing. Hierbij is locatie ons eerste criterium. Daardoor worden op topliggingen terug nieuwe kwalitatieve woon- en werkplaatsen gecreëerd, met veel aandacht voor grote groene open ruimtes.
Duurzaam en energiebewust bouwen is de hoeksteen van onze ontwikkelingsfilosofie, zonder daarbij het rendement en de wensen van de toekomstige gebruiker uit het oog te verliezen.
Duurzaam bouwen is streven naar kwaliteit in bouwen, naar kwaliteit van wonen, leven en gezondheid. Het is streven naar het creëren van een optimale leefomgeving, rekening houdende met de specifieke noden en wensen van elke leeftijdsgroep, waarbij zowel jong als oud de garantie heeft op een blijvende, bestendige leefkwaliteit.
In deze steeds complexere materie van bouwen is een integrale benadering absoluut noodzakelijk voor de succesvolle realisatie van projecten.
Daarom wordt er, van bij de aanvang van een project, samengewerkt met alle toekomstige betrokken partijen. We werken in team, een bouwteam.
Dit voorafgaandelijk en doorgedreven overleg met gemeentebesturen, administratie, aannemers, architecten en vastgoedmakelaars resulteert in optimale resultaten en geeft ons het voordeel dat we uiterst economisch en oplossingsgericht werken.
Het is hierbij evident dat we kiezen voor de hoogste kwaliteitsnormen, zowel in de keuze van onze partners als in de keuze van de materialen. Onze architecten, aannemers en makelaars zijn steeds van het hoogste niveau.
Onze projecten ook!
PRODECOM projectontwikkeling - vastgoed - immobiliën
Oude Oostendsesteenweg 79B, bus 301  8000 Brugge   T/F 050 67 74 12  G 0478 33 96 50   info@prodecom.be  www.prodecom.be